MAIMAMU

UFAFANUZI JUU YA UIMAMU NDANI YA QURANI NA HADITHI

KISA CHA UANDISHI WA BARUA (WASIA WA MTUME MUHAMMAD (S.A.W.W))

Uimamu: kwa maana ya kilugha ni masdari† (chimbuko)kwa kipimo cha .( ›Ųŕ«Š… )††ambalo ni mudha'afu, na husemwa:

DALILI† ZA† AHLI-SUNNA†† YA† UIMAMU WA ABUBAKAR SIDIQ:

Usahihi wa Historia ya Uislamu na Waislamu